Hoạt động ngoại khóa với giáo viên nước ngoài

Công ty Minh Quang không chỉ xây dựng khung đào tạo theo chuẩn quốc tế mà còn kết hợp các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh vui chơi giải trí. Việc làm này tạo điều kiện cho các em phát triển thế chất và tinh thần.

Một số hoạt động:

vui chơi cùng giáo viên nước ngoài 10

vui chơi cùng giáo viên nước ngoài 1

vui chơi cùng giáo viên nước ngoài 2

vui chơi cùng giáo viên nước ngoài 5

Bài Viết Liên Quan