Thầy Luke MC Kee

Đến từ Autralia

Cử nhân chuyên ngành giáo dục học viện NSW Technical and Further Education institute, Australia

Cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin tại học viện NSW Technical and Further Education institute, Australia

Trả lời

Thư điện tử của bạn không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan