Cặp từ dễ nhầm lần trong khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp

Khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa những cặp từ có cách phát âm hay cách viết chính tả gần giống nhau.

Khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp cần chú ý một số cặp từ.

 

Hãy tìm hiểu ba cặp từ thường sử dụng tiếng anh trong giao tiếp sau:

Chúng ta hãy cùng luyện tập bài hội thoại sau để nắm vững cách sử dụng 3 cặp từ nêu trên:

A: Are you all ready to learn new English words?

B: Yes, I already remembered 6 words altogether. 

A: Good! Could you please work all together in a group of five people?

B: Yes, sir. I am altogether interested in using these words for talking. 

A: Do you think today’s lesson affects your English language use?

B: The lesson may have good effects on my English exam scores. Thank you, sir.

Nguồn: Tuổi Trẻ

 

Bài Viết Liên Quan