Cô Aine Cummins

Quốc tịch: Ireland. Có chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TEFL. Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh từ các độ tuổi 6 -12 tại Việt Nam. Là một giáo viên nhiệt huyết, sáng tạo,hòa đồng, nhiệt tình.

Bài Viết Liên Quan