Cô Anna

Thạc sĩ ngôn ngữ học, chứng chỉ giảng dạy tiếng anh TESOL cao cấp,

Có chứng chỉ tiếng anh quốc tế CELTA

Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại Việt Nam

Phương pháp giảng dạy của cô sôi nổi, thân thiện và lấy học sinh là trung tâm.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Bài Viết Liên Quan