Cô Lisa Puderman

Đến từ Mỹ

Cử nhân chuyên ngành du lịch

Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL

Đã 05 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh giao tiếp, câu lạc bộ, và tổ chức sự kiện Tiếng Anh

Bài Viết Liên Quan