• Cung cấp giáo viên bản ngữ

Cô Neydis

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA

Có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, đã có gia đình và gắn bó lâu dài với Việt Nam

Cử nhân sư phạm ngôn ngữ Anh

Bài Viết Liên Quan