Cô Shamieda

Đến từ South Africa

Cử nhân ngôn ngữ học

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA

Có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Bài Viết Liên Quan