Thầy Carter

Đến từ Canada

Thầy đã có chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL.

Có bằng cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ học.

Thầy có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại Việt Nam được 02 năm và là người vui vẻ, nhiệt tình, năng động.

Phương pháp giảng dạy của thầy mới lạ, phong phú.

Thầy đã lập gia đình tại Việt Nam và định cư lâu dài tại Việt Nam.

 

Bài Viết Liên Quan