Thầy Jordan David Poythress

Đến từ Mỹ

Cử nhân chuyên ngành xã hội học và giao tiếp

Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh quốc tế TEFL

Bài Viết Liên Quan