Thầy Max Douglus

Đến từ Mỹ

Là cử nhân kinh tế

Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Tây Ban Nha, Nhật Bản và cả Việt Nam

Có chứng chỉ giảng dạy quốc tế CELTA

Bài Viết Liên Quan