Thầy Peter Clark

Đến từ Vương Quốc Anh

Kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm với các cấp bậc tại Việt Nam

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL

5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các nước Trung Quốc, Việt Nam

Bài Viết Liên Quan