• Cung cấp giáo viên bản ngữ

Thầy Peter Ross

Đến từ South Africa

Cử nhân ngành hàng không, phi công

Đã có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA

Hòa đồng vui tính, yêu trẻ em

Bài Viết Liên Quan