Thầy Sam Davis

Đến từ Vương Quốc Anh

Cử nhân ngôn ngữ văn hóa Anh, toán học, khoa học

Đạt  chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL

Bài Viết Liên Quan