Thầy Vercher Bruno

Cử nhân ngôn ngữ

Đạt chứng chỉ dạy quốc tế TEFL

Dạy tiếng anh qua bài hát, âm nhạc và đặc biệt được các học viên vô cùng yêu thích qua những buổi giao lưu học tiếng anh và âm nhạc

Bài Viết Liên Quan