Tài liệu học và giảng dạy

banner giảm giá giáo trình tiếng anh

  • Bộ giáo trình Family and Friends

    Bộ giáo trình Family and Friends

    TÊN SÁCH HÌNH ẢNH ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG Family and Friends 1 (Class Book) Family & Friends là bộ giáo trình tiếng Anh dành cho khối Tiểu học  đáp ứng khung chương trình tiếng Anh của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo. -Giáo trình thiết kế có tính liên thông với giáo trình tiếng anh Solutions được … Đọc thêm

  • Bộ giáo trình First Friends

    Bộ giáo trình First Friends

      TÊN SÁCH LỨA TUỔI SỬ DỤNG HÌNH ẢNH First Friends 1 (Class Book) First Friends 1,2 là một trong những giáo trình tiếng Anh dành cho trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh phù hợp ở độ tuổi từ 3- 5 tuổi. First Friends là giáo trình tiếng Anh được thiết kế cho các em sắp vào tiểu học. … Đọc thêm

?>