Cô Askora

Cử nhân khoa sinh hóa

Cử nhân ngành phim và điện ảnh

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL

Đã có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại các nước châu Á và Việt Nam

Bài Viết Liên Quan