Cô Kealey

Giáo viên bản ngữ Kealey

  • Đến từ Mỹ Tốt nghiệp đại học Washington
  • Chuyên ngành kinh tế Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh quốc tế CELTA.
  • Nguyên là giảng viên chuyên ngành kinh tế học viện Rockwell Institute.
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại Singapore trong 03 năm Kinh nghiệm.

Bài Viết Liên Quan