Thầy Alexandre MUNIER

Giáo viên tiếng anh Alexandre MUNIER

  • Thầy Alexandre MUNIER đến từ Switzerland.
  • Tốt nghiệp đại học Université Libre de Bruxelles (ULB).
  • Có bằng (MA in International Relations)
  • Ưu điểm:

+ Rất thân thiện, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
+ Cô rất yêu thích dạy các lứa tuổi mầm non và tiểu học.

Bài Viết Liên Quan