Thầy Bryden Monday

Đến từ Australia

Tố nghiệp đại học Stellenbosch University chuyên ngành thương mại

Bằng cử nhân đại học Stellenbosch University chuyên ngành quản trị tài  chính

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA

Đã có 03 năm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy tại Việt Nam với phương pháp giảng dạy phong phú, sôi nổi

Bài Viết Liên Quan