• Cung cấp giáo viên bản ngữ

Thầy David William

Đến từ Mỹ

Tốt nghiệp đại học Washington chuyên ngành kinh tế

Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh quốc tế CELTA

Nguyên là giảng viên chuyên ngành kinh tế học viện Rockwell Institute

Kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại Singapore trong 03 năm

Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam là 06 năm

Chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực luyện thi IELTS, TOEFL

Bài Viết Liên Quan