Thầy Gerrit

 

  • Thầy Gerrit đến từ Nam Phi.
  • Có chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TEFL Norwood.
  • Có nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.
  • Dạy học là một phần cuộc sống của thầy.
  • Tính tình vui vẻ, dễ gần và đặc biệt yêu thích trẻ con.

 

Bài Viết Liên Quan