Thầy Sean Will

 

  • Thầy Sean Will đã tốt nghiệp đại học New South Wales với chuyên ngành Frontline Management năm 2014.
  • Hoàn thành chứng chỉ CELTA năm 2016. Sau đó thầy chuyển sang Việt Nam dạy tiếng Anh.
  • Tính tới thời điểm này, thầy đã có gần hai năm kinh nghiệm.
  • Với sự sang tạo và năng động, thầy luôn biết cách làm mới trong phương pháp dạy của mình

 

Bài Viết Liên Quan