Thầy Ty Gifford

Đến từ Mỹ

Cử nhân ngôn ngữ quốc tế

Cử nhân chuyên ngành công nghệ sinh hóa

Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL

Bài Viết Liên Quan