Cô Katarzuna

Cử nhân ngôn ngữ học Tiếng Việt và tiếng Thái khoa ngôn ngữ học

Thạc sỹ ngôn ngữ học môn tiếng Việt

Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Bài Viết Liên Quan