Trung Tâm Kỹ Năng Sống

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG

MIC được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục thành lập trung tâm dạy thêm học thêm, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm năng khiếu, trung tâm ngoại ngữ tin học tại Việt Nam. Chúng tôi giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và tạo ra được sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và hạn chế thấp nhất các rủi ro pháp lý trong hoạt động của khách hàng.

MIC gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục Mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống như sau:

Bước 01: Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh chỉ được phép tiến hành khi đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp

Bước 02: Dịch vụ Mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

 1. Thẩm quyềnSở Giáo dục và Đào tạo nơi mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

 2. Quy trình Mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

 • Nộp 01 bộhồ sơ tại Sở Giáo Dục và Đào tạo
 • Thẩm địnhcơ sở
 • Cấp Giấy phép hoạt độngtrung tâm đào tạo kỹ năng sống
 1. Điều kiện để Mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

 • Điều kiện về cơ sở vật chất:

Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định

Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học

 • Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên:

Có đủ điều kiện về sức khỏe

Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan

 • Điều kiện về giáo trình, tài liệu:

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt

Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặ cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận

Nội dung giáo trình, tài liệu phải đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

 1. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục Mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống:

 1. Công việc MIC thực hiện thủ tục Mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống:

  Tư vấn thủ tục mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống;

  Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

  Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo;

  Hướng dẫn thiết kết và bố trí cơ sở theo đúng quy định pháp luật;

 Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng sống;

 Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

 1. Hiệu lực giấy phép Trung tâm đào tạo kỹ năng sống:02 năm.

 Hết thời hạn hiệu lực của giấy phép, Quý khách hàng  phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận trước 06 tháng kể từ thời điểm hết hạn.

 1. Thời gian và quy trình thực hiện thủ tục mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống:

– Từ 05- 06 ngày làm việc MIC tiếp nhận thông tin, tư vấn về điều kiện cơ sở…, soạn hồ sơ gửi doanh nghiệp ký, nộp cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– 20 – 30 ngày làm việc: Nhận kết quả

 1. Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống:

– Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

– Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

  ?>