Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm với 7 quy định mới của giáo dục

Thông tư 27 quy định, giáo viên tiểu học được phép chấm điểm 0 vào bài kiểm tra. Giáo viên có thể trả lại bài cho học sinh khi chưa đạt yêu cầu. 7 Quy định mới về giáo dục có hiệu lực từ ngày 20/10.

7 Quy định mới về giáo dục có hiệu lực từ ngày 20/10.

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về điều lệ trường tiểu học. Các thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020 với nhiều điểm mới nổi bật.

Theo đó, Thông tư 27 quy định. Giáo viên đánh giá học sinh thường xuyên, về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục. Giáo viên được sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá. Thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa. Viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết. Giáo viên nên có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời cho các em. Dưới đây là 7 quy định mới giáo viên tiểu học cần biết trước ngày 20/10/2020.

1. Nhận xét học sinh chủ yếu bằng lời nói

Về việc đánh giá thường xuyên học sinh. Thông tư 27 nhấn mạnh giáo viên cần sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá. Nhưng chủ yếu thông qua lời nói, để chỉ ra cho học sinh biết chỗ chưa đúng và cách sửa chữa.

Đồng thời, chỉ viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết.

2. Ra đề kiểm tra định kỳ theo 3 mức độ

Thay vì 4 mức độ như trước đây. Thông tư 27 quy định giáo viên thiết kế đề kiểm tra định kỳ theo 3 mức độ:

 • Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học. Áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống. Những vấn đề quen thuộc trong học tập.
 • Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học, để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự.
 • Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới. Đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

3. Được chấm điểm 0 bài kiểm tra định kỳ

Tương tự như quy định trước đây tại Thông tư 30/2014. Thông tư 27/2020 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Yêu cầu giáo viên tiểu học sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10. Không cho điểm thập phân đối với bài kiểm tra định kỳ của học sinh.

Sau khi nhận xét và chấm điểm, bài kiểm tra được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

Tuy nhiên, Thông tư mới đã bỏ quy định, không cho phép giáo viên tiểu học chấm điểm 0 bài kiểm tra định kỳ. Như vậy, khi thông tư 27 có hiệu lực. Giáo viên tiểu học được phép chấm điểm không vào bài kiểm tra định kỳ. Trả lại bài tập cho học sinh khi chưa đạt yêu cầu.

Thông tư 27 giáo viên tiểu học được phép chấm điểm không vào bài kiểm tra định kỳ

4. Đánh giá học sinh vào cuối năm học theo 4 mức

Thông tư 27 nêu rõ, cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh theo 04 mức:

 • Hoàn thành xuất sắc: Học sinh có kết quả đánh giá các môn học ở mức Tốt; phẩm chất, năng lực ở mức Tốt; bài kiểm tra đình kỳ cuối năm các môn đạt 9 điểm trở lên;
 • Hoàn thành tốt: Học sinh có kết quả đánh giá các môn học ở mức Tốt; phẩm chất, năng lực Tốt; bài kiểm tra đình kỳ cuối năm các môn đạt 7 điểm trở lên;
 • Hoàn thành: Học sinh có kết quả đánh giá các môn học ở mức Tốt hoặc Hoàn thành; phẩm chất, năng lực Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm các môn đạt 5 điểm trở lên;
 • Chưa hoàn thành: Học sinh không đạt các mức trên.

Việc phân loại kết quả đánh giá học sinh theo 4 mức nêu trên. Là quy định mới, chưa được nêu rõ ràng tại các thông tư trước đó.

Lưu ý: Các quy định nêu trên về đánh giá học sinh tiểu học. Với thông tư 27 được thực hiện theo lộ trình cụ thể như sau:

 • Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
 • Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2.
 • Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3.
 • Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4.
 • Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5.

5. Được dùng điện thoại trong giờ học

Theo Điều 31 của Điều lệ tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020. Giáo viên tiểu học không được hút thuốc, uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung giáo dục…

Tuy nhiên, không còn cấm giáo viên tiểu học sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy. Như quy định trước đây tại Thông tư 41/2010.

Như vậy, từ ngày 20/10/2020, giáo viên tiểu học có thể được dùng điện thoại di động trong giờ học.

6. Không được phê bình học sinh trước lớp

Điều lệ theo Thông tư 28/2020 nhấn mạnh. Học sinh tiểu học có khuyết điểm tùy theo mức độ thực hiện kỷ luật. Với hình thức: Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường; hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

Đây là quy định mới chưa từng được đề cập trước đây.

Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường; hoặc trong cuộc họp chung.

7. Được cho phép học sinh nghỉ 3 buổi liên tục

Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo. Thông tư 28 cũng mở rộng quyền lợi cho giáo viên tiểu học. Theo đó, từ ngày 20/10/2020, giáo viên tiểu học có thêm các quyền sau:

 •  Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục; được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định nếu là giáo viên chủ nhiệm.
 •  Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo: pháp luật và bạn đọc

Bài Viết Liên Quan