Giáo viên sư phạm tương lai được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Giáo viên sư phạm tương lai được nhà nước hỗ trợ. Với chính sách ngày 25/9. Chính phủ đã ban hành nghị định; hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên Sư phạm.

Các sinh viên đã hưởng chính sách công tác trong ngành giáo dục sau khi ra trường (Ảnh: minh họa)

Theo đó, sinh viên Sư phạm được nhà nước hỗ trợ. Cụ thể là tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên. Sinh viên Sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng. Số tiền này để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường. Theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho giáo viên sư phạm tương lai. Bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi cho giáo dục, đào tạo. Chính sách tại các địa phương, Bộ, ngành theo các quy định hiện hành.

Nghị định cũng quy định rõ việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đối với các trường hợp cụ thể. Như các sinh viên đã hưởng chính sách; nhưng không làm giáo viên sư phạm để công tác trong ngành giáo dục, sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp; đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học…

Nghị định gồm 4 chương, 15 điều và có hiệu lực thi hành từ 15/11/2020.

Theo: Báo Tin Tức

Bài Viết Liên Quan