Học collocation hiệu quả khi ghép từ tiếng Anh như thế nào

MIC – Collocation được tạm dịch là sự kết hợp các từ thường đi với nhau. Việc học collocation hiệu quả rất quan trọng trong sử dụng tiếng Anh vì khi dùng đúng những cụm này thì cách diễn đạt tiếng Anh của chúng ta sẽ tự nhiên hơn.

Cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài MIC tìm hiểu những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh.

Trong loạt bài học về collocation, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh mà người học cần biết để sử dụng đúng khi giao tiếp.

Trong bài này chúng ta sẽ học 6 collocation hiệu quả của từ life và living.

1. Once in a lifetime có nghĩa là một lần trong đời, rất hiếm

Ví dụ: Being chosen to receive the scholarship to study abroad was once in a lifetime opportunity for me.

2. All walks of life có nghĩa tất cả tầng lớp trong xã hội

Ví dụ: I went travelling a lot, so I met people from all walks of life.

3. Lifelong có nghĩa cả đời

Ví dụ: A journey to the Moon is my lifelong ambition.

4. Cost of living có nghĩa giá cả về sinh hoạt, chỉ số sinh hoạt chi tiêu

Ví dụ: The cost of living in Sai Gon is quite high.

5. To make a living from có nghĩa mưu sinh bằng, kiếm sống bằng

Ví dụ: He makes a living from teaching English.

6. Living expenses có nghĩa chi phí sinh hoạt, chi tiêu trong cuộc sống như ăn ở…

Ví dụ: Students always think about their daily living expenses.

Chúng ta hãy cùng luyện tập bài hội thoại sau để nắm vững cách sử dụng 6 collocations nêu trên:

An: How’s your life in Sai Gon, Jack?

Jack: Not too bad, thanks. I make a living from tutoring some students.

Also, I have met people from all walks of life. It’s such an interesting city.

An: Oh, great! I think the cost of living in Sai Gon is quite high, right?

How do you manage to get by with all the hefty daily living expenses?

Jack: Well, it’s always been my lifelong ambition to live here so I make do.

I am actually trying to find a better job.

An: Hey, I heard that SEAMEO RETRAC is offering a once in a lifetime opportunity to work for them. Why don’t you apply for a teaching position there?

Theo: Tuổi Trẻ

 

Bài Viết Liên Quan