• Cung cấp giáo viên bản ngữ

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

Như các bài viết trước, Công ty Minh Quang đã trình bày những quy trình, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ. Bạn có thể tìm hiểu thêm dưới đường link dưới đây..

Trong nội dung bài viết, chúng tôi chỉ đề cập tới hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ mà trong đó phải kể đến các mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ mà bất cứ trung tâm tiếng Anh phải có nếu muốn trung tâm của mình đi vào hoạt động.

Đọc thêm:

Đơn-xin-thành-lập-trung-tâm-ngoại ngữ -1

Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Mẫu 1. Đơn xin thành lập trung tâm tiếng Anh dành riêng cho các cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày….. thánh….. năm 201….

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + Tên riêng (1)

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố….

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm Ngoại ngữ…………………. + Tên riêng.

– Tên giao dịch:………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của                                                                                                                                                       Ký tên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ

– (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A – B – C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

Tên cơ quan                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Tổ chức)                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………./…………

…., ngày …. tháng …. năm 200

 

Mẫu 2Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ dành cho các Công ty, tổ chức doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…thánh.. năm 201…

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + tên riêng

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố…………………………………..

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan :……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2);

Tôi đại diện ( Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường ) đứng tên thành lập Trung tâm + Loại hình với những nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

– Tên giao dịch:……………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): ……………………………………………………….………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ……………………………….…………………

Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Thủ trưởng

Ý kiến của (Ký tên – đóng dấu)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ

– (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

– Đính kèm các Quyết định của Tổ chức cấp trên thành lập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP….                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

( Tên Tổ chức ……………)                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phú

…., ngày… tháng… năm 200…

 

Trên đây là một số mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ mà chúng tôi muốn bạn đọc hiểu và nắm bắt được những thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ chính xác nhất.

Minh Quang bên cạnh tư vấn thành lập trung tâm tiếng Anh, chúng tôi còn cung cấp giáo viên bản ngữ chất lượng nhất. Nếu bạn có như cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CP HỢP TÁC QUỐC TẾ MINH QUANG

024.6685.3355 – 0974. 622. 815 – 0966 188 169

HÀ NỘI : Tòa nhà Win, Số 12, Phố Đồng Me, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TP HỒ CHÍ MINH : Lầu 5, Parkson Hùng Vương, P.12, Q.5

Email : giaovientienganh.edu@gmail.com

Website:http://giaovientienganh.edu.vn

Từ khóa tìm kiếm

  • đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ
  • đơn xin thành lập trung tâm tiếng Anh
  • giấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
  • hồ sơ thành lập trung tâm tiếng Anh

 

Bài Viết Liên Quan